Projects

We help you develop the applications of the future

Antwerpen Smart City Project

Sensoren die de waterkwaliteit meten, die aangeven wanneer publieke vuilnisbakken vol zijn, of die signaleren dat iemand te lang op een parkeerplaats staat? In Antwerpen kan dat. Steeds meer objecten zijn met het internet verbonden via sensoren. Elk van die sensoren levert een schat aan informatie. Als die sensoren uit verschillende toestellen ook met elkaar communiceren, dan zijn de mogelijkheden eindeloos. Sirus realiseerde een softwareplatform om Stad Antwerpen nog smarter te maken.

“Als smart city slaag je erin om de ambities te vertalen naar een toekomstgerichte ICT architectuur. Sirus was hierin een key enabler voor de Stad Antwerpen”


Lees meer over dit project

SERV Project

SIRUS begeleidde de overgang van dedicated naar cloud servers, hielp bij de integratie van backoffice processen en third-party software in dit verhaal, migreerde alle bestaande documenten en dossiers naar de nieuw vormgegeven Sharepointomgeving, configureerde daarbij ook een nieuwe extranetomgeving en zorgde tegelijk voor een ondersteuning van SERV-medewerkers doorheen het proces.


“Mede door de klantgerichte ingesteldheid slaagden SIRUS en SERV erin de nieuwe Sharepointomgeving en daaraan gekoppelde documentenbeheerstructuur en -processen sterk te vereenvoudigen. Die vereenvoudiging, gecombineerd met de gebruiksvriendelijkheid van Office365, gaf aanleiding tot omvangrijke efficiëntiewinsten (o.a. door het sneller terugvinden van documenten en de intuïtieve interface van het softwarepakket), terwijl het nieuwe extranet de uitwisseling van documenten met externen vergemakkelijkte. ”


Lees meer over dit project